Recent Comments

ઉતરતાં પગથિયેથી...Down-going steps.

Monday, August 18, 2008 કાપલીઓ 0 પ્રતિભાવો, આપનો પ્રતિભાવ જણાવવા અહિં Click કરો

ઉતરતાં પગથિયે થી કદી અદ્ધર ના ચઢાય. Down-going steps can never get you up.

એવાં કામ કરીએ કે નીચું જોવું પડે અને જીવનમાં પડતી થાય, તો તેનાથી કંઈ આપણો ઉદ્ધાર નથી થવાનો. જો વિકાસ અને પ્રગતિની જ ઈચ્છા હોય તો એવા કામ જ કરવાં પડે કે જે તમને નવી ઊંચાઈ આપે. તેથી જેમ નીસરણીના પગથિયાં ઉતરવાથી ઉપર નથી જવાતું તેમજ ખોટાં કામ કરવાથી પ્રગતિ નથી થતી. પગથિયાં ચઢવાથી જ ઉપર ચઢાય છે તેમ સારાં કામ કરવાથી જ પ્રગતિ થાય છે.

No Response to "ઉતરતાં પગથિયેથી...Down-going steps."

Post a Comment

આપના પ્રતિભાવોનું હંમેશા સ્વાગત છે , your comments are always welcome.